روز جهانی کار و کارگر مبارک باد
11/02/1400
یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر بر همه کارگران عرصه کار و تلاش گرامی باد

کار مایه حیات زندگی است، چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند و همانا کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستن د زیرا چرخش دست و بازوی آن ها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است. روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح  روز جهانی کار و کارگر را تبریک عرض می نماید.


مشاهده گزارش تصویری خبر