تقدیر استاندار همدان محترم از مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
15/11/1399
تقدیر استاندار محترم همدان از مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/296/4.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، جناب آقای مهندس شاهرخی استاندار محترم استان همدان در بازدید از نیروگاه شهید مفتح با اهداء لوح تقدیری از مهندس داریوش حجت مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح تشکر و قدردانی نمود. وی افزود مدیریت ارشد استان و فرمانداران با همه وجود و با قدرت پشتیبان شما هستند و همچنین اظهار کرد فداکاری شما در نیروگاه جایی نمایان می شود که لحظه ای مردم ما بدون انرژی برق نمی مانند. وی در این بازدید که با همراهی مهندس محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت تولید برق حرارتی صورت گرفت مطرح کرد، وزیر نیرو از وزرای شاخص دولت تدبیر و امید هستند که رویگردی منظم و برنامه محور را در پیش گرفتند و مجموعه اقداماتی که وزارت نیرو در استان همدان انجام داده، قابل تشکر و تحسین است.

مشاهده گزارش تصویری خبر