پنجمین جلسه هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان
05/11/1399
پنجمین جلسه هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان به میزبانی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

​​

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، پنجمین جلسه   هیئت ورزش صنعت آب و برق در روز یکشنبه مورخ 05/11/1399 با حضور دبیران ورزش صنعت آب و برق استان و به میزبانی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح در سالن جلسات شرکت برگزار گردید. در این جلسه به تحلیل گزارش مسابقات برگزار شده تاکنون و همچنین برنامه های آتی جهت سلامتی کارکنان و خانواده های آن ها باتوجه به شرایط موجود و راهکار جهت تداوم ورزش در این صنعت پرداخته شد.


مشاهده گزارش تصویری خبر