سالگرد شهادت محبوب دل ها سردار سلیمانی تبریک و تسلیت باد
12/10/1399
شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و هم سنگران ایشان از جمله مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس تبریک و تسلیت باد
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/286/sardar.jpeg

بی گمان شهادت برازنده توست ای سردار دل های ایرانی ها؛ چرا که لباس شهادت تنها جامه ای است که چیزی جزء آن نمی توانست برازنده حاج قاسم سلیمانی باشد.

سالگرد شهادت افتخارآمیز سردار سرافراز لشگر اسلام و ایران، فرمانده همیشه پیروز سپاه قدس، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی بر ملت شرف ایران تبریک و تسلیت باد.

مشاهده گزارش تصویری خبر