برگزاری جلسه معارفه ذیحساب جدید شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
17/09/1399
آقای بهروز فتاحی به عنوان ذیحساب جدید شرکت معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، مراسم معارفه ذیحساب جدید، دوشنبه 17 آذر، با حضور جناب آقای دکتر محمودی مدیر کل محترم امور اقتصاد و دارایی استان همدان ، مدیر عامل محترم و مدیران و معاونین، در این شرکت برگزار گردید و آقای بهروز فتاحی به عنوان ذیحساب جدید شرکت تولید معرفی شدند و از زحمات آقای ابراهیم جعفرنیا قدردانی گردید.

 آقای محمودی با بیان سوابق آقای فتاحی، برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند و از مجموعه شرکت تولید قدردانی و تشکر کردند.


مشاهده گزارش تصویری خبر