جلسه بررسی عملکرد دفاتر بازار برق شرکت های تولید
19/08/1399
جلسه بررسی عملکرد دفاتر بازار برق شرکت های تولید به صورت ویدئو کنفرانس

​​

به گزارش دفتر بازار برق جلسه ویدئو کنفرانسی با موضوع عملکرد دفاتر بازار برق در تاریخ نوزدهم آبان ماه سال جاری و با حضور معاونت محترم راهبری تولید شرکت مادر تخصصی، مدیران محترم عامل شرکت های تولید و مدیران بازار برق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، که پس از بررسی شاخص های عملکرد دفاتر بازار برق، در  شاخص اصلی درآمد حاصل از فروش انرژی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح در مقایسه با نیروگاه های هم رده رتبه نخست را به خود اختصاص داد. همچنین در شاخص کسر درآمد آزمون های ظرفیت نیز همانند دوره های گذشته، عملکرد شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح بسیار عالی ارزیابی گردید.


مشاهده گزارش تصویری خبر