افزایش تولید انرژی الکتریکی در مهرماه 99
01/08/1399
افزایش میزان تولید انرژی در مهرماه 99 نسبت به سال گذشته

به گزارش دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح با وجود کاهش تخصیص سهمیه سوخت مصرفی گاز و افزایش سوخت جایگزین مازوت در مهرماه سال جاری، شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح بار دیگر توانست رکورد مهر ماه سال گذشته را بشکند و با افزایش 42% تولید انرژی الکتریکی نسبت به مهرماه سال 98 تولید برق پایدار را حفظ کند .​


مشاهده گزارش تصویری خبر