برگزاری جلسه تکریم جناب آقای مهندس پیشاهنگ و معارفه جناب آقای دکتر اسکندری
09/07/1399
برگزاری جلسه تکریم جناب آقای مهندس پیشاهنگ و معارفه جناب آقای دکتر اسکندری بوسیله ویدئو کنفرانس

در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور بیش از پنجاه مهمان از همکاران محترم شرکت مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه در مورخ نهم مهرماه سال جاری برگزار گردید، از زحمات بی دریغ و صادقانه جناب آقای مهندس پیشاهنگ در طی سالیان گذشته در سمت معاونت راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تقدیر و تشکر شد. همچنین حاضرین در جلسه انتخاب شایسته جناب آقای دکتر ناصر اسکندری در این سمت را به وی تبریک و برای ایشان آروزی موفقیت نمودند.

همچنین در این جلسه جناب آقای دکتر امیر دودابی نژاد نیز به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی معرفی گردید.


مشاهده گزارش تصویری خبر