افزایش تولید انرژی الکتریکی در شهریور ماه 99
05/07/1399
افزایش میزان تولید انرژی در شهریور ماه 99 نسبت به سال گذشته
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/266/1.jpg

به گزارش دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح با وجود کاهش تخصیص سهمیه سوخت مصرفی گاز و افزایش سوخت جایگزین مازوت در شهریور ماه سال جاری، شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح بار دیگر توانست رکورد شهریور ماه سال گذشته را بشکند و با افزایش 10% تولید انرژی الکتریکی نسبت به شهریور سال 98 تولید برق پایدار را حفظ کند.​

مشاهده گزارش تصویری خبر