افزایش میزان تولید انرژی در مرداد 99 نسبت به سال گذشته
01/06/1399
افزایش تولید انرژی الکتریکی در مرداد 99

در پی برنامه ریزی های انجام شده برای عبور موفقیت آمیز از پیک برق سال جاری و همچنین تلاش های شبانه روزی  و صادقانه مهندسین شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح و سایر همکاران، نیروگاه شهید مفتح در سال جاری  موفق به  افزایش تولید 26 درصد  انرژی الکتریکی نسبت به مرداد ماه سال گذشته شده است.


مشاهده گزارش تصویری خبر