مناقصه شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران
11/05/1399
مرحله اول مناقصه: شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران متقاضی برای سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری نیروگاه حرارتی

​​​

به اطلاع کلیه سرمایه گذران موسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی می­رساند، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد با هدف افزایش توان تولید برق کشور و در راستای اجرابی بند "ت" ماده 48 قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل مربوطه، ابلاغی وزارت نیرو در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی برق، نسبت به شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای  توان­مندی فنی و مالی لازم در دوران باقی مانده از برنامه ششم توسعه کشور برای سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی در مناطق مورد نیاز در سطح کشور اقدام نماید.

کلیه متقاضیان واجد شرایط  می تواند برای دریافت اطلاعات به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشان http://iets.mporg.ir   و سایت شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به نشانی   http://tender.tpph.ir مراجعه و یا با ارائه معرفی نامه کتبی به دفتر قرارداد ها، بازرگانی و اعتبارات اسنادی این شرکت در تهران مراجعه نمایند.


مشاهده گزارش تصویری خبر