انجام آزمایش خون در شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
03/04/1399
آزمایش خون کارکنان شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح در جهت غربالگری ویروس کرونا

​​​

در تاریخ سوم تیر ماه سال جاری در پی اپیدمی ویروس کووید 19 و به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ناشی از آن و همچنین اهمیت سلامت تمامی کارکنان، به دستور مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح از  کارکنان آزمایش خون گرفته شد تا افراد احتمالی مبتلا به این ویروس در شرکت شناسایی گردند. در ضمن از کلیه پرسنل و ارباب رجوع ها در بدو ورود به شرکت تست تب سنجی و اکسیژن خون گرفته می شود.

همچنین برای چندمین بار وسایل و ملزومات بهداشت فردی به مقدار نیاز بین کارکنان شرکت توزیع شد.


مشاهده گزارش تصویری خبر