افزایش تولید انرژی در نیروگاه شهید مفتح و دورود در خرداد سال 1399
01/04/1399
رشد تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید مفتح و نیروگاه گازی دورود


بر اساس گزارش اعلام شده از سوی دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، میزان تولید انرژی نیروگاه شهید مفتح در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه سال گذشته 34%  افزایش تولید داشته است، همچنین نیروگاه گازی دورود در خرداد سال 99 نسبت به خرداد سال گذشته 330% افزایش تولید داشته است.


مشاهده گزارش تصویری خبر