اولین جلسه ارزیابی سراسری شرکت های بیمه مورد قرارداد با وزارت نیرو
18/03/1399
اولین جلسه ارزیابی سراسری شرکت های بیمه مورد قرارداد با وزارت نیرو به صورت ویدئو کنفرانس
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/232/123.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح اولین اولین جلسه ارزیابی سراسری شرکت های بیمه مورد قرارداد با وزارت نیرو با حضور شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید و در آن عملکرد شرکت های بیمه و نظرات همکاران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که به طور مستمر معیارهای پنجگانه مورد بررسی و نتایج در اختیار سایر شرکت ها تابعه قرار بگیرد تا بتوان رضایت و بازدهی بیشتری برای کارکنان و خانواده های آنها فراهم گردد.


مشاهده گزارش تصویری خبر