جلسه بررسی عملکرد دفاتر بازار برق در سال 1398
29/02/1399
جلسه بررسی عملکرد دفاتر بازار برق در سال 1398 به صورت ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، در این جلسه که در تاریخ 1399/02/29 با حضور معاونت محترم راهبری تولید و مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، بهره برداری تولید و بازار برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و سایر مدیران محترم عامل شرکت های تولید برق حرارتی و همکاران دفاتر بازار برق شرکت­های مذکور برگزار گردید.

شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح در شاخص­های نرخ فروش انرژی در مقایسه با نیروگاه­های هم تکنولوژی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین در شاخص مربوط به کسر درآمد­ها این شرکت رتبه آخر را به عنوان کمترین میزان جرایم کسب کرده است.


مشاهده گزارش تصویری خبر