پیام مدیر
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

گزارش مجمع عادی سالیانه شرکت
گزارش مجمع عادی سالیانه شرکت عملکرد منتهی به اسفند سال 1399
1400/06/24


http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/336/IMG_8936.JPG
جلسه اضطراری تامین سوخت نیروگاه ها
جلسه اضطراری تامین سوخت نیروگاه ها به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور
1400/06/17


هفته دولت گرامی باد
آغاز هفته دولت و بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد
1400/06/01


اطلاع رسانی ثبت نام امریه های اعزام
آغاز ثبت نام امریه های اعزام
1400/06/01


خیمه ی دل بوی محرم گرفت
باز اين چه شورش است که در خلق عالم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
1400/05/19