​​​​​​​​​​​​​هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

   

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل​
​​​​​

 

​​

نام

داریوش

نام خانواد​​گی

حجت

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

سوابق کاری

- نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
- معاون فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح​

پست الکترونیکی

darush_hojat@yahoo.com


عضو هیئت مدیره

 

نام

مسعود

نام خانوادگی

تقوائی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
سوابق کاری - مدیرکل اموراداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
- معاون اموراداری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پست الکترونیکی

brec_hr@yahoo.comعضو هیئت مدیره

 

نام

عبدالرضا 

نام خانوادگی

تقوی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس برق قدرت
سوابق کاری - رئیس اداره بهره برداری پست های برق امور انتقال لرستان
رئیس اداره بهره برداری نیروگاه گازی دورود

پست الکترونیکی

abdolrezataghavi51@gmail.com​​

 

​​