ضد عفونی کردن فضای داخلی و اتاق های شرکت جهت جلوگیری از ویروس کرونا
08/12/1398
ضد عفونی کردن فضای داخلی و اتاق های شرکت و توزیع دستکش و ماسک جهت پیشگیری از ویروس کرونا
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/205/KORONA.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، به منظور جلوگیری و مقابله با ویروس کرونا، به دستور مدیر عامل محترم شرکت، فضای داخلی ساختمان اداری و کلیه تجهیزات مربوطه ضد عفونی گردید. همچنین نسبت به توزیع دستکش و ماسک در بین کارمندان و بروشور و بخشنامه ها پیشگیری از ویروس مذکوراقدام  و اطلاع رسانی گردید.

مشاهده گزارش تصویری خبر