بازدید معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح و نیروگاه شهید مفتح .
14/08/1398
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/189/WhatsApp Image 2019-11-05 at 2.50.31 PM.jpeg

بازدید معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح و نیروگاه شهید مفتح .
عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سفری یک روزه به همدان از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح و نیروگاه حرارتی هزارمگاواتی شهید مفتح بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی 
با حضور در شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح ، از این شرکت بازدید نمودند. 
در این بازدید، مسعود مرادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه نموده و در ادامه معاونین شرکت گزارشی از عملکرد حوزه های فنی مهندسی و مالی و پشتیبانی در سال ۹۸ ارائه نمودند. 
در ادامه مدیر کل دفتر تحقیقات و تولید داخل شرکت مادر تخصصی ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه تولید داخل در شرکت تولید مفتح، بر اهمیت تحقیقات و توجه ویژه به تولید داخل تأکید نمودند. 
در پایان مهندس پیشاهنگ ضمن قدردانی از فعالیت های شرکت تولید مفتح و کسب رتبه های برتر در سطح شرکت مادر تخصصی و آمادگی کامل در تابستان ۹۸، اظهار داشت:
بایستی با تلاش و پیگیری همه جانبه ضمن انجام به موقع تعمیرات و مدیریت مصرف سوخت در زمستان جاری، توجه جدی به تولید داخل داشته و به دانش بومی اعتماد کرد


مشاهده گزارش تصویری خبر