​ جلسه گزارش عملکرد پیشرفت ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد
05/04/1398
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/167/IMG_6152.JPG

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح جلسه ای با حضور محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی و  هیئت همراه، مدیران شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح و نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در سالن نیروگاه برگزار شد.

در ابتدا علی اصغر مجیدی مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرم آباد گزارش کلی شامل پیشرفت پروژه واحد گازی، جدول درصد پیشرفت پروژه در بخش EPC،  موانع عدم تحقق برنامه زمان بندی پروژه(سنکرون واحد های گازی)، جدول میانگین نیروی انسانی و جدول هزینه ها را بیان کرد.

در ادامه جلسه، محسن طرزطلب درباره نقدینگی پروژه ها صحبت کرد و در پایان، بازدید کلی از قسمت های مختلف نیروگاه، شامل انبار واحد گازی، خط لوله گاز، HRSG(بویلر بازیافت)،  ترانس بخار، ایستگاه آتش نشانی، کانتین و پست انجام داد و همچنین بازدیدی از روند احداث جاده دسترسی و آغاز عملیات دیوار پیرامونی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاسF لرستان انجام گرفت .


مشاهده گزارش تصویری خبر