اولین نشست تخصصی کارگروه حراست های سوخت و انرژی استان همدان
11/02/1398

​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، اولین نشست تخصصی کارگروه حراست های سوخت و انرژی استان همدان روز چهارشنبه مورخ 11/02/1398 با حضور مدیر محترم حراست کل استان همدان، مهندس مرادی مدیر عامل شرکت تولید، دکتر دیناروند مدیر عامل محترم شرکت مدیریت، مدیران محترم حراست های محیط و کارشناسان، جهت هم اندیشی به میزبانی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح در محل نیروگاه شهید مفتح برگزار گردید.

مشاهده گزارش تصویری خبر