اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

بازدید از کارگاه تولید ماسک استان همدان
بازدید از کارگاه تولید ماسک استان همدان در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا
1399/04/14


سالروز ولادت امام رضا (ع) بر عموم شیعیان مبارک باد
سلام بر ضامن آهو
1399/04/13


http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/241/IMG_7967.JPG
پروژه ساخت مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح
پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح
1399/04/10


http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/240/IMG_2341.JPG
افتخاری دیگر برای هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان
هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان موفق به کسب میزبانی برتر هجدهمین مسابقات شطرنج براردان وزارت نیرو شد
1399/04/08


احداث مسیر ورودی به جایگاه تخلیه سوخت
عملیات احداث مسیر ورودی به جایگاه تخلیه سوخت نیروگاه شهید مفتح
1399/04/04