​​​​هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

   

​​​​​رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل​

 

                        نام

مسعود

نام خانوادگی

مرادی

سوابق تحصیلی

- فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک
سوابق کاری - مدیر نیروگاه گازی دورود
- کارشناس ارشد نظارت بر بهره برداری دفتر فنی تولید شرکت توانیر

پست الکترونیکی

 


​ ​
​​​​​​​​​​​​​ عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره

 

نام

داریوش​​

نام خانوادگی

حجت

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک​

سوابق کاری

​- کارشناس مسئول دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای باختر
- کارشناس دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای باختر​
​​

پست الکترونیکی

​​darush_hojat@yahoo.com​
عضو ​هیئت مدیره

نام

مسعود

نام خانوادگی

​​

تقوائی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
​​​​سوابق کاری​ - مدیرکل اموراداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
- معاون اموراداری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پست الکترونیکی

brec_hr@yahoo.com​

​ ​​
​​
​​​​​​​​ عضو ​هیئت مدیره

 

نام

عبدالرضا 

​​

نام خانوادگی

تقوی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس برق قدرت
سوابق کاری - رئیس اداره بهره برداری پست های برق امور انتقال لرستان
​- رئیس اداره بهره برداری نیروگاه گازی دورود

پست الکترونیکی

abdolrezataghavi51@gmail.com​

​ ​ ​
​​​
عضو هیئت ​مدیره

 

نام

محمد حسن

نام خانوادگی

مرادی

سوابق تحصیلی

- دکترای تخصصی مهندسی برق - کنترل صنعتی​
​​ سوابق کاری - رئیس و مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان​
​​​​ - مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان
- مدیر گروه برق​ دانشگاه بوعلی همدان

پست الکترونیکی

mh_moradi@yahoo.co.uk