​​​​​​​​هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

   

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل​
​​​​​

 

​​

نام

داریوش

نام خانواد​​گی

حجت

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

سوابق کاری

- نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
- معاون فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح​

پست الکترونیکی

darush_hojat@yahoo.comعضو هیئت مدیره​

 

                        نام

مسعود

نام خانوادگی

مرادی

سوابق تحصیلی

- فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک
سوابق کاری - مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی​​
- مجری طرح برج خشک نیروگاه شهید مفتح

پست الکترونیکی

 

عضو هیئت مدیره

 

نام

مسعود

نام خانوادگی

تقوائی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
سوابق کاری - مدیرکل اموراداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
- معاون اموراداری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پست الکترونیکی

brec_hr@yahoo.comعضو هیئت مدیره

 

نام

عبدالرضا 

نام خانوادگی

تقوی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس برق قدرت
سوابق کاری - رئیس اداره بهره برداری پست های برق امور انتقال لرستان
رئیس اداره بهره برداری نیروگاه گازی دورود

پست الکترونیکی

abdolrezataghavi51@gmail.comعضو هیئت مدیره

 

نام

محمد حسن

نام خانوادگی

مرادی

سوابق تحصیلی

- دکترای تخصصی مهندسی برق - کنترل صنعتی
سوابق کاری - رئیس و مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان
- مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان
- مدیر گروه برق دانشگاه بوعلی همدان

پست الکترونیکی

mh_moradi@yahoo.co.uk

 

​​